Intel, het Intel-logo, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Lenovo/MEDION® onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

1 Extra harde schijf niet meegeleverd.